Akademia Lidera

Cele:

 • Znajomość różnorodnych metod zarządzania projektami informatycznymi oraz ich zalet i wad.
 • Podniesienie jakości estymacji oraz śledzenia postępu projektów.
 • Świadomość własnej roli oraz różnorodności ról zespołowych oraz tego jak ich efektywnie używać.
 • Podniesienie jakości komunikacji – wewnątrz i na zewnątrz zespołu.
 • Podniesienie osobistej i zespołowej produktywności.

Cena: 24000zł za grupę 10-15 osób

Zamów szkolenie

Dlaczego?

Bardzo niewiele firm wyposaża swoich menedżerów w niezbędne narzędzia. Brakuje systematycznych szkoleń i materiałów rozwijających kompetencje miękkie. W wyniku tego często pracują oni ponad miarę, poświęcając swoje życie prywatne, a rozwijają się chaotycznie – czytając książki i ucząc się z Internetu i uczestnictwa w konferencjach. Chcieliśmy to zmienić, tworząc efektywne szkolenie złożone z najlepszych, sprawdzonych technik z zakresu zarządzania projektami, produktywności osobistej i zespołowej, komunikacji oraz prezentacji.

Skontaktuj się ze mną

Dla kogo?

Grupa 10-15 osób

 • Przyszli liderzy grup w IT, przygotowujący się do tej roli.
 • Niedawno awansowani menedżerowie IT.
 • Menedżerowie IT chcący rozwijać swoje kompetencje miękkie.

Zarządzanie projektem

 • Różne metodyki wytwarzania oprogramowania – Waterfall, Scrum, Kanban, Agile Manifesto.
 • Podział na iteracje, podział na scenariusze klienckie, podział na zadania.
 • Estymacja.
 • Optymalizacje end-to-end procesu wytwarzania oprogramowania.

Duże projekty

 • Ewolucja listy zadań oraz backlogu (1h)
 • 8 wymiarów listy zadań, kwadrat Eisenhowera, zasada Pareto (2h).
 • Wizja, misja, strategia, cele, zadania (2h).
 • Przeciwdziałanie wypaleniu – 4 koła, flow, fun theory (2h).

Zespół, role, współpraca

 • Role grupowe, moja rola w grupie – według Belbina (2h).
 • Różne style komunikacji i pomocne narzędzia – 6 kapeluszy de Bono (2h).
 • Rola emocji w komunikacji i jak sobie z nimi radzić – porozumienie bez przemocy i model poznawczo-behawioralny (3h)

Produktywność osobista i zespołowa

 • Efektywne wytwarzanie nawyków (1.5h).
 • Produktywność vs bycie zajętym – proaktywność, cele prawdziwe i pozorne, cele roku, kwartału, tygodnia i dnia (2h).
 • Strategie przeciwdziałania rozproszeniom (1h).
 • Panowanie nad pocztą i kalendarzem – sesja z komputerem (2.5h).

Ja – lider

 • Silne strony, osobowość, jak mnie widzą inni – omówienie wyników testów osobowościowych (1.5h)
 • Efektywne uczenie siebie i innych, rozwój, cykl Kolba, style uczenia (2h)
 • Tworzenie komunikatów, które zapadają w pamięć (2h)
 • Wystąpienia publiczne (1.5h)

Jak się dalej rozwijać

 • Moja osobowość i jak jej używać (razem z wystąpieniami publicznymi) (1.5h)
 • Komunikaty zamykające i otwierające współpracę – metoda SCARF (2h).
 • Podsumowanie – praktyczne ćwiczenia na przykładzie scenek 1:1 (3h)
 • Cykl podsumowań i zakończenie programu (1h)

Masz jeszcze jakieś pytania?

Po prostu napisz do mnie. Odpowiadam na wszystkie maile.

Produktywni.pl Piotr Nabielec
ul. Smolki 12B/6B
30-513 Kraków