Scrum i Agile

Cele:

 • Znajomość ról, artefaktów i ceremonii Scrumowych.
 • Rozumienie wartości, jakimi kierują się Agile i Scrum.
 • Umiejętność dostrzegania dysfunkcji ról, artefaktów i ceremonii Scrumowych, ich konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Znajomość technik i zagadnień wokół skalowania Scruma w dużej organizacji.
 • Rozumienie ścieżki transformacji organizacji z Waterfall na Scrum.
 • Rozumienie inżynierskiej i narzędziowej strony stosowania Scruma i praktyk Agile.

Cena: 8000zł za grupę 10-15 osób

Zamów szkolenie

Dlaczego?

Scrum i Agile stają się coraz bardziej popularne i pomimo szeroko dostępnej wiedzy na ten temat niewiele ludzi „czuje” Scruma oraz wartości, jakimi się kieruje. Różne poziomy firmy inaczej rozumieją wdrażanie Scruma i dlatego powstają dysfunkcyjne hybrydy, z których nie jest zadowolone ani kierownictwo, ani pracownicy. Chcemy dostarczyć systematyczną wiedzę, popartą latami praktyki, a także dać poczucie samoorganizacji zespołu i innych kluczowych dla świata Agile wartości.

Skontaktuj się ze mną

Dla kogo?

Grupa 10-15 osób

 • Developerzy, QA i inni członkowie zespołu przygotowującego się do przejścia na Scrum, w tym przyszli Scrum Masterzy.
 • Project Managerowie chcący zrozumieć swoją rolę w nowym środowisku.
 • Przedstawiciele biznesu chcący zrozumieć działanie Scruma, korzyści biznesowe oraz rolę Product Ownera.

Dzień 1

 • Skąd wziął się Scrum i Agile? (1h)
 • Warsztaty praktyczne wprowadzające role, artefakty i ceremonie Scrumowe (6.5h).

Dzień 2

 • Zdrowy Scrum – backlog grooming, architektura w duchu Agile (2h).
 • Dysfunkcje Scruma, po czym je poznać i jak sobie z nimi radzić (1.5h)
 • Skalowanie Scruma w organizacji (1h).
 • Transformacja z Waterfall na Scrum (1h).
 • Moduł w zależności od szczegółowych potrzeb danej grupy (2h).

Masz jeszcze jakieś pytania?

Po prostu napisz do mnie. Odpowiadam na wszystkie maile.

Produktywni.pl Piotr Nabielec
ul. Smolki 12B/6B
30-513 Kraków